ETIRA

ETIRA evropská asociace renovatoru

ETIRA je zkratka pro název Asociace evropských renovátorů  tonerů a inkoustů. ETIRA zastupuje zájmy recyklátorů tonerů a inkoustů a poskytovatelů souvisejících služeb, slučitelných výrobků apod. v Evropské unii. ETIRA byla založena v roce 2003 a je uznávanou organizací ovlivňující toto odvětví průmyslu. ETIRA poskytuje svým členům a tomuto odvětví mnoho služeb: pracuje na tématech jako je kvalita, standardizace, poskytuje právní poradenství, je regulačním orgánem, pracuje na PR, platformě kontaktů členů aj. ETIRA také efektivně řídí recyklátorský mravní kodex. Nezisková organizace v souladu s belgickým právem má statutární sídlo v Bruselu, sekretariát je v Nizozemí v Bredě.

www.etira.org                                                                           zprávy z  Etiry prosinec 2011-   únor 2012  

 

facebook