Management

Pavel Procházka

Jednatel

Chotánky 180 l 290 01 Poděbrady l Mobil 602 420 051
Telefon 325 611 011 l Fax 325 611 015
prochazka@toner-recycling.cz | www.toner-recycling.cz

Gabriela Babičková

zástupce jednatele

Chotánky 180 l 290 01 Poděbrady l Mobil 602 296 618
Telefon 325 611 011 l Fax 325 611 015
babickova@toner-recycling.cz | www.toner-recycling.cz

facebook