Morava

Kulkova Martina

Obchodní zástupce

Chotánky 180 l 290 01 Poděbrady l Mobil 602 158 033
Telefon 325 611 011 l Fax 325 611 015
kulkova@toner-recycling.cz | www.toner-recycling.cz