Možné závady

Chci vidět možné závady

Vážený zákazníku, v případě, že při tisku s renovovanou tonerovou kazetou firmy Toner Recycling Service s.r.o. jsou na výtiscích viditelné závady, porovnejte tuto závadu s příklady závad uvedených níže. Po specifikaci závady se prosím řiďte těmito pokyny:

  • Nekvalitní tisk je způsoben renovovanou tonerovou kazetou (vadný OPC válec, vadný magnetický váleček, vadná stěrka).
    V tomto případě vyměňte kazetu za jinou renovovanou kazetu firmou Toner Recycling Service s.r.o. a pokračujte v tisku. Pokud se objeví stejná závada, kontaktujte bez odkladu výrobu firmy Toner Recycling Service s.r.o. - tel.: 325 611 011-14, GSM: 602 158 033, e-mail: vyroba@toner-recyccling.cz
  • Nekvalitní tisk je způsoben vadou tiskárny.
    V tomto případě bez odkladu kontaktujte servis firmy Toner Recycling Service s.r.o. tel.: 325 611 011-14, GSM: 602 158 033, e-mail: servis@toner-recycling.cz
  • Vada není specifikována, nevím si rady.
    V tomto případě bez odkladu kontaktujte Vám přiděleného obchodního zástupce nebo firmu Toner Recycling Service s.r.o.tel.: 325 611 011-14, GSM: 602 158 033, e-mail: info@toner-recycling.cz

Chyby v tisku

facebook