Archiv novinek

Renovace emise sleníkových plýnů

Renovace tonerové kazety ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů a 9,39 kg primárních zdrojů Prestižní nezávislá organizace, Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, vypracovala rozsáhlou studii úspory emisí skleníkových plynů renovací tonerových kazet. Podle studie, opětovné použití jedné tonerové kazety ve srovnání s výrobou nové šetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů. Kromě toho je na kazetu ušetřeno 9,39 kg primárních zdrojů. Skleníkové plyny se vyskytují v atmosféře Země a podstatně přispívají k takzvanému skleníkovému efektu, jehož důsledkem je globální oteplování. Nejvýznamnější skleníkové plyny patří vodní pára a oxid uhličitý (CO2), dále metan (CH4) a oxid dusný (N2O) a freony. Koncentrace CO2 vzrostla od začátku průmyslové revoluce z hodnoty kolem 280 ppm (1 % celého složení = 10 000 ppm) na hodnotu 379 ppm v roce 2005 a v roce 2018 dosahuje již hodnot vyšších než 400 ppm. Jedná se pravděpodobně o nejvyšší hodnotu za uplynulých 650 tisíc let dosaženo. Koncentrace metanu se ve stejném období zvýšila z přibližně 2,5 x a koncentrace oxidu dusného přibližně 1,5 násobně. Studie vypracovaná ze strany Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT poskytuje důkazy o environmentálních přínosech konzistentní strategie opakovaného použití tonerových kazet. Spolková vláda Německa proto připravuje rozšíření nařízení pro nakládání s elektroodpadem (tonerové kazety vybavené čipem, které představují podstatnou většinu tonerových kazet, jsou elektroodpadem), které bude samostatně řešit způsob nakládání s použitými tonerovými kazetami. „Naše studie opět ukazuje nepostradatelný přínos recyklace výrobků pro ochranu klimatu a zdrojů,“ zdůraznil Dr. Markus Hiebel, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje a řízení zdrojů společnosti Fraunhofer UMSICHT. „Opakovaně použitelné tonerové kazety výrazně snižují zátěž životního prostředí renovováním na konci svého životního cyklu.“ Na základě zpracované studie odborníci Fraunhofer Institute vypracovali doporučení, aby byla vždy preferována profesionální renovace použitých tonerových kazet. Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT je průkopníkem v oblasti udržitelné energetiky a řízení surovin, poskytuje a předává vědecké poznatky podnikům, společnosti a politikům. Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICH zkoumá a vyvíjí udržitelné produkty, procesy a služby. V tomto ohledu se zaměřuje na rovnováhu mezi ekonomicky úspěšným, sociálně spravedlivým a ekologickým vývojem. V roce 2017 vytvořil institut a jeho 450 zaměstnanců obrat více než 41,6 milionu eur. Je jeden ze 69 ústavů a ​​výzkumných zařízení v Fraunhofer-Gesellschaft. Více informací o Fraunhofer UMSICHT naleznete na www.umsicht.fraunhofer.de. Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART) Zdroj: INTERSEROH – zero waste solutions. Reuse of toner cartridges: Study proves concrete environmental benefit. [online]. Poslední revize 29. 01. 2019. Dostupný z WWW: . Wikipedia: the free encyclopedia. Skleníkové plyny. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 16. 04. 2019. Dostupný z WWW: . Wikipedia: the free encyclopedia. Parts per million. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 19. 02. 2019. Dostupný z WWW: .

Další novinky

prodej tonerů nově od září 2019 09.07.2019

Škodlivost kompaktibilních kaset 23.10.2018

ochrana patentu Canonu v KOREJI 15.03.2018

Canon získal další předběžné opatření proti prodejci kompatibilních tonerů v Německu 18.01.2018

Právo na renovaci potvrzeno i v Austrálii 11.01.2018

HP dokončil akvizici divize tiskáren společnosti Samsung 02.01.2018

Globální prodeje tiskáren za 3. čtvrtletí roku 2017 14.12.2017

Novinky - prosinec 2017 04.12.2017

Zásadní rozhodnutí německého soudu v oblasti patentové ochrany tonerových kazet 03.11.2017

Canon má další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů 27.10.2017

strana:   1 2 3