Archiv novinek

Zásadní rozhodnutí německého soudu v oblasti patentové ochrany tonerových kazet

Německý soud vydal zásadní rozhodnutí ve věci patentové ochrany tonerových kazet. Soud potvrdil, že renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu originálních výrobců. Vzhledem k dřívějším rozhodnutím stejného soudu je možné konstatovat, že renovovaný toner je legální produkt, jehož užití nenese žádná rizika z porušení patentové ochrany originálních výrobců, zatímco nově vyrobená kompatibilní tonerová kazeta vystavuje distribuční řetězce, maloobchodní prodejce i uživatele rizikům náhrady škody a úhrady nákladů soudního řízení při nakládání s takovou tonerovou kazetou.

V květnu roku 2014 podala společnost Canon Kabushiki Kaisha k okresnímu soudu v Düsseldorfu dvě žaloby na porušení patentu a to proti společnosti WTA Carsten Weser GmbH a KMP PrintTechnik AG. Žaloba se týkala porušení německé části evropského patentu, chránící optický válec v tonerových kazetách. Jedná se o patent EP 2 087 407, tedy stejný patent, ke kterému okresnímu soudu v Düsseldorfu vydává velké množství předběžných opatření proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet.

Soudní spor probíhal od května roku 2014 až do roku konce října 2017 a díky odvolání doputoval k nejvyššímu soudu v Karlsruhe, který případ zamítl a přidělil úhradu nákladů řízení společnosti Canon. Proti tomuto rozhodnutí již neexistuje možnost odvolání. Úspěšná argumentace společnosti KMP PrintTechnik AG byla založena na faktu, že se nejedná o nově vyrobenou tonerovou kazetu, ale o renovovanou, tedy z pohledu patentové ochrany se jedná o takzvanou „přípustnou opravu“, nikoliv „novou výrobu porušující patenty“. Nejvyšší soud v Karslruhe vydal jednoznačné stanovisko, že renovace je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a takto vyráběné tonerové kazety neporušují patentovou ochranu.

Při vymáhání ochrany plynoucí ze stejného patentu společnost Canon v roce 2015 vyhrála soudní řízení s panem Thomasem Zenkelem, majitelem velkého internetového obchodu tintenalarm.de. Soud svým rozhodnutím zakázal prodávat, nabízet a používat optické válce a nařídil stažení takových tonerových kazet z distribuce. Součástí rozhodnutí soudu z roku 2015 je i rozhodnutí o odpovědnosti prodejce za způsobenou škodu při prodeji kompatibilních, nově vyráběných tonerových kazet.

Zdroj:
The Recycler. KMP responds to Canon lawsuit outcome. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-responds-to-canon-lawsuit-outcome/>.

The Recycler. Canon loses dongle gear case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 25. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-loses-dongle-gear-case/>.

The Recycler. KMP and wta respond to Canon suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 05. 2014. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-and-wta-respond-to-canon-suit/>.

Další novinky

od 27.5.2022 zavřeno 27.05.2022

Oteviraci doba TRS 12.11.2021

Otevírací doba Vánoce Nový rok 15.12.2020

Čínsky skandal certifikace toneru firmy NINESTAR 24.11.2020

Cinska Chripka 22.10.2020

Otevřený dopis evropské komisi 18.08.2020

Používejte renovované tonery 07.07.2020

Akcni ceny až 50 % na vybrané renovované tonery 07.07.2020

Renovace emise sleníkových plýnů 04.05.2019

Škodlivost kompaktibilních kaset 23.10.2018

strana:   1 2 3 4