Archiv novinek

Zásadní rozhodnutí německého soudu v oblasti patentové ochrany tonerových kazet

Německý soud vydal zásadní rozhodnutí ve věci patentové ochrany tonerových kazet. Soud potvrdil, že renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu originálních výrobců. Vzhledem k dřívějším rozhodnutím stejného soudu je možné konstatovat, že renovovaný toner je legální produkt, jehož užití nenese žádná rizika z porušení patentové ochrany originálních výrobců, zatímco nově vyrobená kompatibilní tonerová kazeta vystavuje distribuční řetězce, maloobchodní prodejce i uživatele rizikům náhrady škody a úhrady nákladů soudního řízení při nakládání s takovou tonerovou kazetou.

V květnu roku 2014 podala společnost Canon Kabushiki Kaisha k okresnímu soudu v Düsseldorfu dvě žaloby na porušení patentu a to proti společnosti WTA Carsten Weser GmbH a KMP PrintTechnik AG. Žaloba se týkala porušení německé části evropského patentu, chránící optický válec v tonerových kazetách. Jedná se o patent EP 2 087 407, tedy stejný patent, ke kterému okresnímu soudu v Düsseldorfu vydává velké množství předběžných opatření proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet.

Soudní spor probíhal od května roku 2014 až do roku konce října 2017 a díky odvolání doputoval k nejvyššímu soudu v Karlsruhe, který případ zamítl a přidělil úhradu nákladů řízení společnosti Canon. Proti tomuto rozhodnutí již neexistuje možnost odvolání. Úspěšná argumentace společnosti KMP PrintTechnik AG byla založena na faktu, že se nejedná o nově vyrobenou tonerovou kazetu, ale o renovovanou, tedy z pohledu patentové ochrany se jedná o takzvanou „přípustnou opravu“, nikoliv „novou výrobu porušující patenty“. Nejvyšší soud v Karslruhe vydal jednoznačné stanovisko, že renovace je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a takto vyráběné tonerové kazety neporušují patentovou ochranu.

Při vymáhání ochrany plynoucí ze stejného patentu společnost Canon v roce 2015 vyhrála soudní řízení s panem Thomasem Zenkelem, majitelem velkého internetového obchodu tintenalarm.de. Soud svým rozhodnutím zakázal prodávat, nabízet a používat optické válce a nařídil stažení takových tonerových kazet z distribuce. Součástí rozhodnutí soudu z roku 2015 je i rozhodnutí o odpovědnosti prodejce za způsobenou škodu při prodeji kompatibilních, nově vyráběných tonerových kazet.

Zdroj:
The Recycler. KMP responds to Canon lawsuit outcome. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-responds-to-canon-lawsuit-outcome/>.

The Recycler. Canon loses dongle gear case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 25. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-loses-dongle-gear-case/>.

The Recycler. KMP and wta respond to Canon suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 05. 2014. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-and-wta-respond-to-canon-suit/>.

Další novinky

Renovace tonerových kazet není možné zakázat, řekl Nejvyšší soud USA 08.06.2017

Epson zahájil boj proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet 11.05.2017

Prodej padělaných tonerů způsobil úbytek 140 pracovních míst 03.05.2017

Obchodní zástupce pro Prahu a střední čechy 11.04.2017

Rizika plynoucí z prodeje a nákupu kompatibilních tonerových kazet 01.02.2017

Novinky v sortimentu OKI B412 20.01.2017

Samsung vyhrál patentový spor v Nizozemsku 19.01.2017

Novinky v sortimentu - OKI 4338190x 25.08.2014

Novinky v sortimentu - Dell 3J11D 08.07.2014

Novinka v sortimentu - Samsung CLT-406 10.06.2014

strana:  1 2  3