Archiv novinek

Zásadní rozhodnutí německého soudu v oblasti patentové ochrany tonerových kazet

Německý soud vydal zásadní rozhodnutí ve věci patentové ochrany tonerových kazet. Soud potvrdil, že renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu originálních výrobců. Vzhledem k dřívějším rozhodnutím stejného soudu je možné konstatovat, že renovovaný toner je legální produkt, jehož užití nenese žádná rizika z porušení patentové ochrany originálních výrobců, zatímco nově vyrobená kompatibilní tonerová kazeta vystavuje distribuční řetězce, maloobchodní prodejce i uživatele rizikům náhrady škody a úhrady nákladů soudního řízení při nakládání s takovou tonerovou kazetou.

V květnu roku 2014 podala společnost Canon Kabushiki Kaisha k okresnímu soudu v Düsseldorfu dvě žaloby na porušení patentu a to proti společnosti WTA Carsten Weser GmbH a KMP PrintTechnik AG. Žaloba se týkala porušení německé části evropského patentu, chránící optický válec v tonerových kazetách. Jedná se o patent EP 2 087 407, tedy stejný patent, ke kterému okresnímu soudu v Düsseldorfu vydává velké množství předběžných opatření proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet.

Soudní spor probíhal od května roku 2014 až do roku konce října 2017 a díky odvolání doputoval k nejvyššímu soudu v Karlsruhe, který případ zamítl a přidělil úhradu nákladů řízení společnosti Canon. Proti tomuto rozhodnutí již neexistuje možnost odvolání. Úspěšná argumentace společnosti KMP PrintTechnik AG byla založena na faktu, že se nejedná o nově vyrobenou tonerovou kazetu, ale o renovovanou, tedy z pohledu patentové ochrany se jedná o takzvanou „přípustnou opravu“, nikoliv „novou výrobu porušující patenty“. Nejvyšší soud v Karslruhe vydal jednoznačné stanovisko, že renovace je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a takto vyráběné tonerové kazety neporušují patentovou ochranu.

Při vymáhání ochrany plynoucí ze stejného patentu společnost Canon v roce 2015 vyhrála soudní řízení s panem Thomasem Zenkelem, majitelem velkého internetového obchodu tintenalarm.de. Soud svým rozhodnutím zakázal prodávat, nabízet a používat optické válce a nařídil stažení takových tonerových kazet z distribuce. Součástí rozhodnutí soudu z roku 2015 je i rozhodnutí o odpovědnosti prodejce za způsobenou škodu při prodeji kompatibilních, nově vyráběných tonerových kazet.

Zdroj:
The Recycler. KMP responds to Canon lawsuit outcome. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-responds-to-canon-lawsuit-outcome/>.

The Recycler. Canon loses dongle gear case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 25. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-loses-dongle-gear-case/>.

The Recycler. KMP and wta respond to Canon suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 05. 2014. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-and-wta-respond-to-canon-suit/>.

Další novinky

Prodej padělaných tonerů způsobil úbytek 140 pracovních míst 03.05.2017

Obchodní zástupce pro Prahu a střední čechy 11.04.2017

Rizika plynoucí z prodeje a nákupu kompatibilních tonerových kazet 01.02.2017

Novinky v sortimentu OKI B412 20.01.2017

Samsung vyhrál patentový spor v Nizozemsku 19.01.2017

Novinky v sortimentu - OKI 4338190x 25.08.2014

Novinky v sortimentu - Dell 3J11D 08.07.2014

Novinka v sortimentu - Samsung CLT-406 10.06.2014

strana:  1 2  3