Optimalizace

Úlohou IT optimalizace je zajistit nejlepší výkon IT pro interní zákazníky za co nejmenší náklady. Nejlepší výkonnosti IT pro podnik se dosahuje optimální podporou koncového uživatele. Přitom by měly být přirozeně udrženy celkové náklady životního cyklu IT systému co nejníže.

Snížení IT nákladů vyžaduje velmi dobré hodnocení aktuálních a vytyčených IT nákladů. Proto nefungují obvyklé analýzy snižujících se nákladů. Naopak jsou na místě strukturní analýzy snižování nákladů a benchmarking IT nákladů.

Optimalisace Toner recycling Service