Pay per print

S "pay per print" obdržíte návrh služeb, díku němuž budou vyúčtovány kompletní služby všech systémů včetně spotřebního materiálu, servisu a údržby za pevnou cenu za počet stránek. Tato cena je spočítána na základě měsíční spotřeby papíru.

Další faktory nákladů, jako splátky leasingu či cena pořízení tady připadají v úvahu a vytváří komplexní průhlednost nákladů.

Mnoho podniků, úřadů, bank, spořitelen a kanceláří zaměřujících se na budoucnost se rozhodlo pro "pay per print" a tím snížili značně své náklady.

  • inovativní technologie
  • průhlednost nákladů
  • žádné investiční či leasingové náklady na přístroje
  • žádné náklady na předzásobení se materiálem
  • žádné náklady na služby, údržbu či náklady na náhradní díly
  • snížení administrativních výdajů
  • individuální smlouvy
  • kompletní služby

Download prezentace pay per print

PAY PER PRINT