Praha


Procházka Pavel

Obchodní zástupce

Chotánky 180 l 290 01 Poděbrady l Mobil 602 420 051
Telefon 325 611 011 l Fax 325 611 015
prochazka@toner-recycling.cz | www.toner-recycling.cz

Bendová Leona

Obchodní zástupce

Chotánky 180 l 290 01 Poděbrady l Mobil 725 804 064
Telefon 325 611 011 l Fax 325 611 015
bendova@toner-recycling.cz | www.toner-recycling.cz