Renovace tonerů

Renovace tonerové kazety je proces, jehož cílem je opětovné použití tonerové kazety jako rovnocenné náhrady originálu. Sestává se z několika kroků:

  • Rozebrání původního plastového pouzdra
  • Vyčištění
  • Kontrola a případná výměna jednotlivých dílů s použitím nových nebo renovovaných kusů
  • Naplnění kazety předepsaným množstvím tonerové náplně
  • Kompletace
  • Zkouška kazety na příslušném typu laserové tiskárny
  • Závěrečná vizuální kontrola


Na renovovanou kazetu i její díly je poskytovány záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje jak na plnou funkčnost, tak i na kvalitu tisku. Pokud není zákazník z jakýchkoli prokazatelných důvodů spokojen s provedenou renovací, Toner Recycling Service s.r.o. takovou tonerovou kazetu bezplatně opraví, případně vymění za jiný kus, nebo vrátí peníze.

Každá kazeta je testována před renovací i po ní. Při opakovaném zkoušení tak firma dosahuje spolehlivosti na úrovni vyšší než 97 %. Do reklamačního pásma menšího než 3 % však spadají i kazety zničené při přepravě nebo poškozené neodbornou manipulací. Reálná úroveň reklamací je tak menší než 2 %.