Obchodní podmínky

 1. Vykupovány jsou pouze panenské (virgin) kazety, není-li po vzájemné dohodě explicitně sjednáno něco jiného.
 2. Odběratel (Toner Recycling, s.r.o.) se zavazuje, že provede do 5 dnů od přijetí dodávky fyzickou kusovou vstupní kontrolu každé dodávky podle přiloženého a dodavatelem vyplněného Dodacího listu.
 3. Pokud Dodavatel nevyplní nebo nepřiloží dodací list a balík s dodávkou neoznačí číslem odpovídajícího Dodacího listu, není Odběratel vázán 5 denní lhůtou ke vstupní kontrole. Taková dodávka je pak převzata podle provozních podmínek, přičemž dodávky s řádnou evidencí mají přednost.
 4. Pokud Dodavatel zašle v dodávce produkty, které nejsou "virgin", nejsou zahrnuty v sortimentu tohoto obchodu nebo nejsou uvedeny v Dodacím listu, pak Odběratel je oprávněn účtovat Dodavateli náklady spojené s jejich odbornou likvidací. Tato operace bude účtována položkově sazbou 10 Kč za každý neoprávněně zaslaný produkt.
 5. Odběratel se dále zavazuje, že do 7 dnů potvrdí Dodavateli rozsah vykoupeného zboží co do druhů, počtu a kvality. Při tom se opírá o Dodací list vyplněný Dodavatelem. Potvrzení provede zasláním Příjemky k rukám Dodavatele.
 6. Dodavatel vystaví daňový doklad se sjednanou splatností 15 dnů na účet Odběratele. Údaje o odběrateli jsou v sekci Kontakty.
  V případě právnických osob je úhrada provedena bankovním převodem, není-li stranami dohodnuto něco jiného.
  V případě fyzických osob je úhrada provedena složenkou na adresu, kterou Dodavatel uvedl ve výkupním Dodacím listu.
 7. Zákazník stvrzuje ,že se zde jedná o použíté kasety a ne  o nebezpečný odpad

Adresa zasílání kazet:

Toner Recycling Service s.r.o.  
Chotánky 180
290 01 Podebrady

 

Přihlašovací formulář

Přihlašovací e-mail:
Heslo:
 

V případě, že jste zapoměli Vaše heslo, pokračujte zde